Binnen de economie wordt een aantal aannames gedaan. Over een aantal bestaat
overeenstemming, maar de meningsverschillen over andere zijn aanleiding geweest tot het ontstaan
van verschillende economische scholen. Belangrijke aannames zijn: • schaarste maakt dat elke
keuze een afweging is tussen alternatieven; • bij veel economische modellen wordt er vanuit
gegaan dat er rationele keuzes worden gemaakt; • een belangrijke rol bij keuzes zijn de voordelen
die te behalen zijn. Die voordelen worden uitgedrukt als nut en zijn gebaseerd op de preferenties of
voorkeuren; • keuzes gaan gepaard met kosten waaronder het verlies van de alternatieve optie, dan
ook wel alternatieve kosten of opportuniteitskosten genoemd; • als de keuze niet alles of niets is,
maar beide opties deels mogelijk zijn, dan is de optimale keuze die waar de marginale opbrengst
gelijk is aan de marginale kosten. Buiten dat optimum levert het opgeven van het ene product
minder op dan het andere product oplevert; • keuzes worden gemaakt uit eigenbelang op basis van
de prikkels die men ontvangt. De meeste aannames zijn onjuist
‘ ECONOMIE anders ‘ (54 pagina’s) is gepubliceerd via het self-publishingplatform Mijnbestseller.nl.
Het boek is onder andere te koop bij www.mijnbestseller.nl. Prijs: €13,27.