ALS JOUW WERELD WAARIN JE LEEFT JOU AANGAAT KLIK HIER VOOR DE HUMANISTISCHE ACADEMIE http://www.humanistische-academie.nl

WAAR BEN JE DAN ?   WORD LID EN DOE ACTIEF MEE

MET DE VORMGEVING VAN DE WERELD WAARIN OOK JIJ LEEFT.

Landelijk verkies programma  ( gebaseerd op de inspiratie van Raoul Martinez en wetenschappelijke inzichten ) zie hierover onze cursussen opleidingen en bijeenkomsten thema’s

We richten ons op de beweging naar een meer duurzame – eerlijke – en leefbare samenleving. We leven in een moderne wereld daar hoort modern denken bij.  Weg dus met het achterhaalde middel- eeuws denken in middeleeuwse sociale en economische verhoudingen. Geef actieve moderne scheppende ondernemende mensen en ondernemers meer ruimte zonder verstikkende bureaucratie. Armoede bestrijding en voedselverspilling zijn de uitingen van een sociaal economisch systeem  dat niet duurzaam is, niet eerlijk is. We benaderen alles pragmatisch positief wat positief werkt/ schadelijke effecten van controlerende en obsessief dwangmatige bureaucratie dat alleen maar in algoritmes kan denken is zeer dysfunctioneel voor de samenleving.  DESKUNDIGEN en vrije creatievelingen die HEURISTISCH kunnen denken breed en diep op lange termijn weten dit. Huidige politici en bestuurders denken slechts algoritmisch maar dienen heuristisch te werken dat is SCHEPPEND aan een nieuwe leef en sociale klimaat  CREATIEF POSITIEF.

Basis inkomen in plaats van uitkeringen / WEG MET DE ARMOEDE IN HET RIJKE NEDERLAND / – weg met de vernederende controles op uitkeringen / vernederende controles werken verstikkend op de motivatie van mensen die uit de bijstand moeten / belastingdienst moet empathischer werken / weg met willekeur van zelfbeslissende inspecteurs of hun medewerkers.  Straffen en belonen werkt niet in de bureaucratie / WEG MET DE FILES op de autowegen door aanleggen van snelfietspaden door heel Nederland en uitbreiding van het openbaar vervoer./ Als 200.000 zeer rijke Nederlanders gezamenlijk de Nederlandse staat 10 miljard aan belasting ontduiken MOET eerst dit worden aangepakt / BONUSSEN en belastingontduiking werkt alleen maar VERSLAVEND/ WEG met de schulden en incasso industrie die rijk wordt over de rug van mensen die geen geld hebben / De zorg kan beter, daar is geld voor als die 200.000 zeer rijken hun moreel even willen oppeppen, en hun verslaving kunnen beheersen ( het zijn toch topmanagers die goede besluiten kunnen nemen ? zeggen ze zelf ) daar mag die machtige belastingdienst ook aan meewerken / De aarde is van ons allemaal / MEER sociale woningbouw / ARMOEDE problemen in de wereld moeten worden aangepakt zodat de arme landen geen gelukzoekende economisch vluchtelingen naar ons toesturen / HUN EIGEN LAND heeft hun hard nodig voor de opbouw van dat land / DAAR moet in worden geinvesteerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *