De Rotterdamse getallen tonen ons dat daklozen elf tot zestien jaar korter leven dan andere mensen. The Lancet heeft internationaal data verzameld! Daaruit blijkt dat dakloze mannen achtmaal eerder doodgaan dan niet-dakloze mannen. Vrouwen gaan twaalfmaal sneller dood vergeleken met niet-dakloze vrouwen. In welke medische studie zien we zulke sterfteverschillen en vinden we bovendien dat vrouwen eerder doodgaan?

In The Lancet wordt goed beschreven dat er oplossingen zijn. We kunnen in complexe levens met veel morbiditeit het verschil maken door een juiste aanpak. Ook als er multimorbiditeit is. Bij verslaving en bij ggz-problematiek met lvb, financiële zorgen, problemen met relaties, inkomen en onverzekerdheid is er wel degelijk een effectieve aanpak. Er is voldoende bewijs verzameld dat een multidisciplinaire aanpak werkt. Schuldsanering en huisvesting zijn minstens zo belangrijk als insuline en antipsychotica.

Uitvoerig en gedetailleerd bewijs toont aan dat een farmacologische aanpak en psychosociale interventies gecombineerd met casemanagement en huisvesting niet alleen voor de daklozen zelf, maar ook voor de samenleving veel winst oplevert. Onderzoek in Amerika toont bijvoorbeeld aan dat goede zorg en opvang kan voorkomen dat SEH’s overbelast raken door een kleine groep daklozen. De Nederlandse straatdokter groep is blij met de geleverde bewijzen in The Lancet.5

Op basis van evidence uit diverse onderzoeken zoals in The Lancet, is een standaarden voor borstkankerzorg ontwikkeld. Sinds de invoering is de zorg aanzienlijk verbeterd. Zo’n standaard willen we voor de zorg en opvang van daklozen ook. Zodat zorg voor daklozen een gestandaardiseerde en geïntegreerde aanpak is, die niet alleen in Rotterdam en Amsterdam wordt uitgevoerd, maar overal in Nederland. Zodat de zorg aan daklozen niet een vergaderstuk is bij de Gemeenteraad. Op basis van evidence uit diverse onderzoeken zoals in The Lancet, hebben we een standaarden voor borstkankerzorg ontwikkeld. Sinds de invoering is de zorg aanzienlijk verbeterd. Zo’n standaard willen we voor de zorg en opvang van daklozen ook. Zodat zorg voor daklozen een gestandaardiseerde en geïntegreerde aanpak is, die niet alleen in Rotterdam en Amsterdam wordt uitgevoerd, maar overal in Nederland. Zodat de zorg aan daklozen niet een vergaderstuk van een gemeenteraad is, maar een op evidence gebaseerde aanpak. Net als bij borstkanker of diabetes. Politici en beleidsmakers in elke hoek van dit land: goed zorgen voor dak en thuislozen getuigt niet alleen van goed fatsoen. Het is niet meer dan logisch om te kiezen voor een aanpak die de beste resultaten oplevert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *